Hem

Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors sr

Nedanför Himmelsberget i Kottby vid Pohjolaplatsen och Ettans ändhållplats.

Stiftelsens ändamål är att upprätthålla bostäder för pensionärer.

Stiftelsens ändamål uppfylls bl.a. genom att stiftelsen ställer till förfogande utrymmen för boendetjänster till äldre personer eller genom att stiftelsen understöder tillhandahållandet av dylika tjänster.

Stiftelsen

Stiftelsens föregångare, Föreningen Blomsterfonden i Helsingfors, grundades i januari 1926.
Första styrelsen bestod av:
justitiesekreterare R.F. Wrede, ordförande
apotekare G. Salingre, viceordförande
bergsrådet G. Zitting
doktorinnan Vivi Lindberg
kyrkoherde S.W. Roos
bankdirektör G. Sidorow
sjöfartsrådet A.V. Lindberg
professorskan Gerda Juselius
suppleanter:
fröken Ami Furuhjelm
ingenjör M. Bernström

Föreningen omformades 1940 till Stiftelse, som officiellt påbörjade sin verksamhet 1941 och har som nuvarande styrelseordförande politices magister Anna Ehrnrooth.

Stiftelsens verkställande direktör är ekonomie doktor Anna Talasmäki.

Stiftelsen äger och förvaltar vid Pohjolaplatsen i Kottby tre byggnader, som uthyrs till Folkhälsan Välfärd för äldreboende i olika former.

Hemgården, Pohjolagatan 44
Helenahemmet, Pohjolagatan 42 (kansli, kontor)
Bergahemmet, Pohjolagatan 40

Styrelsen 2022:
Anna Ehrnrooth
Mikael Westerback
Lena Weckström
Håkan Nyman
Marianne Saarikko Janson
Erika Salmenvaara
Anders Ekholm

Bildgalleri