Hem

Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors sr

Stiftelsen Blomsterfondens ändamål är att skapa förutsättningar för ändamålsenliga boende- och levnadsförhållanden för seniorer.

Stiftelsen

Stiftelsen har under hela sin existens anpassat sig efter rådande behov, så också nu. Blomsterfonden har haft olika roller, bl.a. som fastighetsutvecklare, serviceproducent och hyresvärd. Framöver fokuserar stiftelsen på att utveckla nya sätt att understöda seniorer. Under 2023 jobbar styrelsen med att utveckla en strategi för detta. 

Stiftelsens föregångare, Föreningen Blomsterfonden i Helsingfors, grundades i januari 1926.
Första styrelsen bestod av:
justitiesekreterare R.F. Wrede, ordförande
apotekare G. Salingre, viceordförande
bergsrådet G. Zitting
doktorinnan Vivi Lindberg
kyrkoherde S.W. Roos
bankdirektör G. Sidorow
sjöfartsrådet A.V. Lindberg
professorskan Gerda Juselius
suppleanter:
fröken Ami Furuhjelm
ingenjör M. Bernström

Föreningen omformades 1940 till Stiftelse, som officiellt påbörjade sin verksamhet 1941 och har som nuvarande styrelseordförande politices magister Anna Ehrnrooth.

Stiftelsens verkställande direktör är ekonomie doktor Anna Talasmäki.

Styrelsen 2024:
Anna Ehrnrooth
Lena Weckström
Marianne Saarikko Janson
Janna Haahtela
Erika Salmenvaara
Anders Ekholm