Hem

Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors sr

Stiftelsen Blomsterfonden har den 16 december 2022 sålt sin fastighet på Pohjolagatan i Kottby åt Samfundet Folkhälsan. 

Verksamheten på Pohjolagatan kommer att fortsätta som förut, med bostäder, service och vård för äldre – men nu med Folkhälsan som både ägare och serviceproducent. Hädanefter heter hemmet Folkhälsan Kottby. 
 

I och med affären har stiftelsen Blomsterfonden som snart fyller 100 år bättre förutsättningar att fokusera på och utveckla sin kärnverksamhet, d.v.s. den allmännyttiga understödsverksamheten. 
 
– Styrelsen har jobbat målmedvetet med att hitta en lösning som gagnar alla parter. Med Folkhälsan som ny ägare är pensionärerna och fastigheten i fortsatt goda händer. Med det avtal vi nu har nått ser vi att såväl verksamheten som fastigheten kommer att förvaltas på ett ändamålsenligt sätt, säger styrelseordförande Anna Ehrnrooth.  

Stiftelsen

Stiftelsen har under hela sin existens anpassat sig efter rådande behov, så också nu. Blomsterfonden har haft olika roller, bl.a. som fastighetsutvecklare, serviceproducent och hyresvärd. Framöver fokuserar stiftelsen på att utveckla nya sätt att understöda svenskspråkiga pensionärer. Under 2023 jobbar styrelsen med att utveckla en strategi för detta. 

Stiftelsens föregångare, Föreningen Blomsterfonden i Helsingfors, grundades i januari 1926.
Första styrelsen bestod av:
justitiesekreterare R.F. Wrede, ordförande
apotekare G. Salingre, viceordförande
bergsrådet G. Zitting
doktorinnan Vivi Lindberg
kyrkoherde S.W. Roos
bankdirektör G. Sidorow
sjöfartsrådet A.V. Lindberg
professorskan Gerda Juselius
suppleanter:
fröken Ami Furuhjelm
ingenjör M. Bernström

Föreningen omformades 1940 till Stiftelse, som officiellt påbörjade sin verksamhet 1941 och har som nuvarande styrelseordförande politices magister Anna Ehrnrooth.

Stiftelsens verkställande direktör är ekonomie doktor Anna Talasmäki.

Styrelsen 2023:
Anna Ehrnrooth
Mikael Westerback
Lena Weckström
Håkan Nyman
Marianne Saarikko Janson
Erika Salmenvaara
Anders Ekholm