Stiftelsen Blomsterfonden

Stiftelsen Blomsterfonden är i dag en understödsstiftelse. Vi stödjer välplanerade projekt som höjer seniorers livskvalitet i deras eget hem. 

Blomsterfonden har jobbat för seniorers bästa sedan 1926. Många minns seniorboendet på Pohjolagatan i Kottby där vi erbjöd husrum och vård åt seniorer i ca 80 år. 

År 2022 sålde vi fastigheten i Kottby och samtidigt gjorde styrelsen en strategiomläggning som gav oss möjligheten att understöda projekt som drivs av samarbetsorganisationer. 

I dag lyder Blomsterfondens syftesformulering så här: 

Stiftelsens ändamål är att skapa förutsättningar för ändamålsenliga boende- och levnadsförhållanden för seniorer. Stiftelsen fäster vikt vid att även ålderstigna mindre bemedlade män med hemortsrätt i Helsingfors inkluderas i stiftelsens verksamhet.