Styrelse och ledning


2024 består styrelsen av följande ledamöter:

Anna Ehrnrooth

ordförande

Dagens trend är nedskärningar inom åldringsvården. Att i ett sådant samhällsklimat kunna främja lösningar för ett bättre liv för seniorer känns både meningsfullt och motiverande.  

Vårt styrelsearbete är aktivt och strategiskt och vi har en god anda och ett fördomsfritt arbetssätt. Som ordförande har jag stöd av min erfarenhet från Social- och hälsovårdsministeriet och som Public Affairs-ansvarig inom näringslivet. 

 

Lena Weckström

vice ordförande

Det känns meningsfullt att arbeta för en trygg, välfungerande och lycklig ålderdom. Alla är vi ju på väg åt samma håll. Efter att jag blev invald i styrelsen fick jag veta att min farbrors fru Keth Rosenius satt i styrelsen 1992–2005. Det var ett roligt sammanträffande.

Som arkitekt är jag innovativ och lösningsinriktad till min läggning. I mitt yrke arbetar jag med och för mänskor och har förmågan att se vad som är relevant i en uppsjö av möjligheter. 

 

Marianne Saarikko Janson

sekreterare

Min första erfarenhet av Blomsterfonden var via min mormor som tillbringade sina sista år på Blåklockan i Bergahuset i Kottby. Jag är tacksam över den goda vård hon fick så när jag fick frågan om att ingå i styrelsen kändes det meningsfullt att kunna bidra till stiftelsens framtid.

Som styrelsens sekreterare kommer min juristutbildning väl till pass. I 20 år har jag koncentrerat mig på företagsbygge, marknadsföring och kommunikation och därför ser jag fram emot att vara med och bygga stiftelsens förnyade identitet. 

 

Janna Haahtela

skattmästare

Det här är ett uppdrag som ger mig möjlighet att dela med mig min erfarenhet från finansbranschen till ett allmännyttigt syfte. Blomsterfonden väcker vackra minnen hos mig eftersom min farmor både jobbade som sjuksköterska och levde sina sista år på Blomsterfonden i Kottby.

För mig känns det meningsfullt att genom god förvaltning av stiftelsens medel fortsätta stödja seniorers välmående.

 

Erika Salmenvaara

medlem

Att ingå i Blomsterfondens styrelse är ett privilegium som ger mig möjlighet att bidra till ökat välmående hos de äldre.

Min bakgrund inom fastighetsinvesteringar och affärsledning, särskilt under perioder av betydande förändringar, är kompetenser som jag anser är nyttiga i styrelsearbetet. Stiftelsen ska fungera effektivt och transparent för att kunna uppfylla sitt syfte och forma en hållbar framtid för äldreomsorgen. 

 

Anders Ekholm

medlem

Hur man tar hand om seniorer är en måttstock för hur väl ett samhälle fungerar. Vi står inför stora utmaningar gällande detta och jag vill gärna bidra till lösningen.

Min kunskap kring ekonomi, och i synnerhet värdepapper, har varit till stor nytta i mitt styrelsearbete.

Operativ ledning

Anna Talasmäki

verkställande direktör

När jag axlade rollen som verkställande direktör hade jag suttit tre år i Blomsterfondens styrelse och visste att samarbetet fungerade bra och att förtroendet mellan styrelsen och mig var ömsesidigt. Det i kombination med att Blomsterfonden skulle utvecklas var en motiverande faktor.

Med sin 100-åriga historia har Blomsterfonden ett värdefullt arv och ett gott rykte att förvalta. I förändringsledarskapet värnar vi om att Blomsterfonden alltjämt ska gå i bräschen för empatisk äldreomsorg. 

 

Foton: PicMi / Marie Lillhannus