Tillsammans för en 
lycklig ålderdom

På Blomsterfonden skapar vi förutsättningar för seniorer
att leva ett aktivt och meningsfullt liv.

 

 

Ansök om understöd i september!

1.9-30.9.2024 tar Blomsterfonden emot understödsansökningar av samfund.

Läs mer om ansökningsförfarandet
 

Blomsterfonden stöder minnessjuka seniorer

Blomsterfonden har beviljat ett treårigt understöd på totalt 294 000 euro till Centralförbundet för de gamlas väl för utveckling av deras egenvårdsgruppträning kring minnessjukdomar.Läs mera »
24.04.2024 kl. 00:02

Stiftelsens historia

Föreningen Blomsterfonden grundades 1926 med ändamålet att söka lindra den tysta nöden huvudsakligen genom att inrätta och underhålla bostäder för obemedlade gamla och orkeslösa personer.

Stiftelsen Blomsterfonden är i dag en understödsstiftelse. Vi stödjer välplanerade projekt som höjer seniorers livskvalitet i deras eget hem. 

Läs mera »

 

Stiftelsens ledning

Bekanta dig med våra styrelsemedlemmar och vår verkställande direktör.

Läs mera »