Sök projektbidrag

På Blomsterfonden jobbar vi aktivt med att identifiera projekt och potentiella partnerskap som främjar seniorers boende- och levnadsförhållanden. Främst sker det genom en fortlöpande dialog med professionella aktörer på fältet. Målsättningen för våra understöd är att med så stor genomslagskraft som möjligt göra livet litet bättre för så många seniorer som möjligt.

Blomsterfonden kan understöda ett projekt när: 

 1. Projektets målsättning är att förbättra seniorers livskvalitet och trygghet hemma och i närmiljön.
 2. Projektet kan leda till ett helhetskoncept som i förlängningen erbjuds till en bred målgrupp. 

Förslag på samarbete?​ 

Har du en idé som faller inom ramarna för Blomsterfondens ändamål? Är din idé skalbar och är den ett komplement till välfärdsområdenas ansvar? Tveka inte att kontakta vd Anna Talasmäki på anna.talasmaki@blomsterfonden.fi. och berätta vad du skulle vilja uppnå!​ 

 

 

Allmän ansökan​ 

Ansökningstid för allmänna ansökningar är september. 

 

Projekt med följande egenskaper prioriteras: 

 • Projektet har tydliga ramar och en trovärdig projektplan​.
 • Projektet gagnar ett stort antal seniorer inklusive svenskspråkiga​.
 • Projektet är av den natur att det inte finansieras av välfärdsområden.​
 • Projektet har förutsättningar att utmynna i en produkt eller service som välfärdsområdena vill köpa. 

Följande egenskaper har negativ påverkan på understödsbeslut:

 • ​Ansökan gäller etablerad, fortlöpande verksamhet​.
 • Antalet seniorer som beräknas nås är alltför litet​.
 • Det saknas övertygande bevis för att projektet gagnar seniorer​.
 • Projektet faller inom ramen för välfärdsområdens ansvar.​
 • Det finns brister i projektplanen eller budgeten​.
 • Blomsterfondens understödsbudget är mindre än det ansökta beloppet.