Tillbaka

Blomsterfonden stöder minnessjuka seniorer

24.04.2024 kl. 00:02
Blomsterfonden har beviljat ett treårigt understöd på totalt 294 000 euro till Centralförbundet för de gamlas väl för utveckling av deras egenvårdsgruppträning kring minnessjukdomar.

Centralförbundet för de gamlas väl har framgångsrikt skapat ett finskspråkigt program för egenvårdsgruppträning för par. Hemmaboende äldre par där den ena har diagnostiserats med minnessjukdom erbjuds gruppverksamhet som stöder dem i deras nya livssituation. 

Förbundet utbildar personal som leder åtta gruppträffar för paren, vilket ger seniorerna både kamratstöd och professionellt stöd. Majoriteten av deltagarna väljer att fortsätta träffas när de ledda gruppträffarna upphör. 

– Deltagarnas initiativ till egna träffar är ett bevis på att stödet är effektivt och förbättrar deras livskvalitet. Att den minnessjukas kunskapsmässiga färdigheter samtidigt ökar är otroligt glädjande, säger Anna Talasmäki, Blomsterfondens verkställande direktör. 

Med det understöd som Blomsterfonden har beviljat Centralförbundet för de gamlas väl inleds ett treårigt projekt där materialet i egenvårdsgruppträningen översätts till svenska och även etableras bland svenskspråkiga seniorer. 

– När minnessjukdomar blir allt vanligare är partnerns ork helt avgörande. Tyvärr finns det ett skriande behov av stöd till hemmaboende seniorer och deras partner, säger Talasmäki. 

Det aktuella projektet är den första storsatsningen som Blomsterfonden gör efter att stiftelsen har förnyats till en understödjande stiftelse. 

– Det här projektet är ett skolexempel på vilka slags satsningar vi ska vara med och förverkliga. Konceptet är genomtänkt och det har alla möjligheter att kontinuerligt nå ut till och hjälpa en bred målgrupp, säger Talasmäki. 

Centralförbundet för de gamlas väls pressmedelande 24.4.2024

Foto: Centralförbundet för de gamlas väl, bildbank / Ilkka Vuorinen